Hướng dẫn thi công Gachmat nằm giữa tường

1. Xây thô lớp tường gạch đầu tiên.
2. Định vị Gachmat vào lớp xây thô đầu tiên bằng vữa xi măng, keo hoặc vít. Sử dụng keo hay băng dính dán xử lý các mối nối giữa các tấm Gachmat với nhau.
3. Tiếp tục xây thô lớp tường thứ 2 sát với lớp Gachmat vừa lắp đặt.
4. Tiến hành trát và sơn hoàn thiện mặt tường như truyền thống.