Hướng dẫn thi công Gachmat ốp ngoài tường

1. Tạo phẳng bề mặt nền tường, nếu tường đã phẳng có thể ốp trực tiếp hoặc nếu chưa phẳng phải trát lớp xi măng mỏng để tạo phẳng bề mặt hoặc bằng cách khác để tạo phẳng.
2. Cắt chỉnh và ốp tấm Gachmat
3. Khoan lỗ xuyên qua tấm Gachmat sâu vào nền tường tối thiểu 4cm.
4. Lắp nở vít nhựa vào lỗ vừa khoan, đóng chốt vào thân nở
5. Trát 1 lớp vữa xi măng mỏng có độ bám dính cao lên bề mặt Gachmat (như loại vữa khô Mova, Mapei hoặc xi măng tinh trộn thêm phụ gia Sika hoặc phụ gia xây dựng khác để tăng độ bám dính lên bề mặt Gachmat).
6. Phủ lớp lưới gia cường lên bề mặt xi măng vừa trát và dùng bay xoa bề mặt để lưới gia cường bám vào bề mặt Gachmat. Các miếng lưới được chồng lên nhau tối thiểu 10cm. Tại các góc của cửa sổ, cửa chính phải tăng lưới gia cường để chống vỡ hoặc nứt góc.
7. Trát lớp vữa hoàn thiện lên lưới gia cường bằng vữa xi măng thông thường (cát + xi măng) mác trát tối thiểu từ 75 # trở lên.
8. Lăn lớp sơn hoàn thiện bên ngoài.