GACHMAT – Công nghệ An toàn - Bảo vệ cuộc sống

 

Thực hiện Thông tư liên tịch Bộ Công Thương - Bộ Tài Nguyên và Môi trường số 47/2011/TTLT-BCN-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 và đảm bảo để Việt Nam thực hiện đúng nghĩa vụ loại trừ mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC từ 01 tháng 01 năm 2015 theo quy định của Nghị định thư Montreal, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tonmat đã sử dụng chất trợ nở Cyclopentane trong quá trình sản xuất và phun PU, thay thế chất  HCFC-141b.

 

Từ năm 1994, Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Công ước Vienna về Bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn của Công ước Vienna. Theo đó Việt Nam là một nước đang phát triển thuộc Điều 5 của Nghị định thư Montreal, có nghĩa vụ loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo lộ trình được quy định, đồng thời có quyền được nhận hỗ trợ tài chính và công nghệ từ Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư thông qua các dự án do các tổ chức quốc tế được Quỹ Đa phương uỷ thác để thực hiện các hoạt động loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

HCFCs (HydroChloroFluoroCarbons) là chất làm suy giảm tầng ôzôn tạo ra nguy cơ trái đất nóng lên cao và là một chất trong danh sách phải kiểm soát tiêu thụ và sản xuất của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Tại Việt Nam, HCFCs được ứng dụng cho một số hạng mục sản xuất khác nhau, bao gồm sản xuất tủ lạnh- điều hòa không khí và bảo trì bảo dưỡng thiết bị hiện có; sản xuất xốp; bảo trì bảo dưỡng các thiết bị làm mát.

Gachmat bảo vệ cuộc sống

Gachmat - vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng không chỉ được ưa chuộng bởi tính năng cách nhiệt, cách âm cho mọi công trình mà bởi tính than thiện và không độc hại khi sử dụng. Lớp PU/PIR được sản xuất trên hệ thống dây chuyền với công nghệ tiên tiến của Tập đoàn Tonmat, không sử dụng HCFC không tạo ra khí thải môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, không làm ảnh hưởng đến tầng ô-dôn.