March 22, 2016

Khu villa Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

Gachmat được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt dưới trần cho khu villa Hoàng Sơn

March 22, 2016

Gachmat ốp trần - 110 Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội

Thi công Gạch mát (Gachmat) ốp trần, mái nhà, tường nhà chống nóng tại 110 Nguyễn Xiển

March 22, 2016

Beauty and Spa Ngọc Yến - Chùa Hàng Lê Chân Hải Phòng

Gachmat (Gạch mát) được áp dụng làm biển bảng tại Spa Ngọc Yến