Liên hệ

Địa chỉ

KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Email

Info@tonmat.com.vn

Số điện thoại

0222.3710.666/ 0222.3734.919

SEND A MAIL